Mineraler / Bergsbruk

Filipstadsregionen (Filipstads Bergslag) anses som en av världens mineralrikaste områden. I Långban, c:a 15 km norr om Filipstad, har man t.o.m. i dag (2005) hittat 267 olika mineraler, varav flera är unika för Långban. Fortfarande gör man nya upptäkter. Naturen runt Filipstad är påverkad av bergsbruk (gruvor och hyttor). Tusentals gruvhål och ett flertal gruvhistoriska anläggningar som hyttor, gruvlavar (uppfordringstorn), vattenhjul med konstgångar, som man förr använde för att ge kraft till gruvpumparna, m.m.. vittnar om denna verksamhet.


Foto: Långbanit, Långban


Foto: Tabergs vändbrott, Nordmark


Här följer ett urval av intressanta sevärdheterna vad gäller mineraler och bergsbruk i Filipstads Bergslag:

Bergsskolan mineralmuseum i Filipstad (öppet efter avtal tel. 0590-162 60)

Nordmarks Gruv/mineral-museum och Nordmarks gruvby (öppet hela året tel 0590-504 04)

Långbans museum och Långbans gruvby (öppet 11/6-7/8 tel. 0590-221 81)

Lesjöfors Museum (öppet hela året tel. 0590-311 22)

Hornkullens Silvergruva i Nykroppa (öppet 1/6-31/8 kl 11-17, andra tider enl överenskommelse tel 0590-410 40/410 00, 070-65 41 108)Foto: Tilas Stoll, Högbergsfältet, Persberg

Högbergets naturskyddsområde
På Högbergsfältet, som ligger på en udde i sjön "Yngen", finns lämningar från en av de äldsta gruvorna i Värmland. Här finns c:a 15 st gruvor, där den 215 m djupa "Torskebäcksgruvan" är den största. Gruvöppningarna ligger c:a 25-30 m över sjön Yngens nivå.
Från medeltiden fram till år 1906 bröts här järnmalm. "Tilas stoll", med namn efter bergsrådet Daniel Tilas, är en tunnel som horisontellt går in i berget. Här ser man de tydliga spåren av hur man genom att elda på berget (tillmakning) kunde bryta berg. Då gruvbolaget år 1896 försökte sänka arbetarnas löner utbröt här den första strejken i Sverige. En minnessten påminner om den 9 dagar långa arbetskonflikten. På Högberget kan man också se resterna av enkla backstugor och jordkojor som var gruvarbetarnas bostäder. Den sista jordkojan var bebodd år 1931.
1979 bildades Högbergets naturskyddsområde med målet att skydda den unika gruvmiljön med dess rika flora.
C.a 2 km norr om Persberg (väg 26) finns vägvisaren "Högbergsfältet" som leder till en större parkeringsplats. Härifrån det går ett flertal markerade gångstigar in i området. Vid sevärdheterna finns flerspråkiga upplysningsskyltar.
Naturskyddsområdet ligger c:a 2 km öster om Persbergs samhälle.


Foto: Nordmarksbergs gruvområde, Nordmark


Foto: Guldvaskning vid Storhöjden, Filipstad

Hornkullens silvergruva
Enligt legenden bröts Hornkullen redan före den stora pesten år 1350.
Brytningen upphörde på mitten av 1800-talet. Silvret utvanns både i smältverk i Nykroppa och Herrhult. Den väg som malmen transporterades från gruvan till smältverket är i dag en del av vandringsvägen "Silverleden".
Silvergruvan står i dag som ett monument över svensk gruvhisoria. Det finns flera gruvhål i Hornkullen där "Dunderkammaren" och "Tors hål" sommartid länsas från vatten så man kan gå ned där.
I anslutning till gruvorna finns en "kulturstig" som leder förbi ruinerna av en gammal backstuga fram till resterna av en stånggång som användes för att driva gruvans pumpar.


Foto: Storbrohyttan, Filipstad


Foto: Gåsgruvans kalkbrott, Persberg